+45 22293675

Læringsmotivator

“Motiveret NU’s hjerte banker særligt for de unge”

Ungdommen er for mange en udfordrende tid. Det er en tid hvor mange unge opleveler at der stilles mange krav til præstation, udvikling og ikke mindst ansvar. Dette resulterer i en følelse af uro, tvivl og usikkerhed, hvilket påvirker evnen til at være til, roen til at udforske sig selv og udfolde sine egne ressourcer.

Motiveret NU ønsker at bryde det at være på én bestemt måde, men i stedet dyrke det personlige og unikke. De unge skal opleve sine personlige kompetencer og lære at anvende dem, og ikke mindst have tillid til at de er lige præcis som de skal være – de er gode nok også selvom de ikke er boglige eller sporty.

Bliv motiveret til at

 • Turde (være dig selv)
 • Leve (dit liv)
 • Lære (udvikle dig)

Motiveret NU brænder for at skabe større diversitet i hvordan man kan være og hvordan man kan lære. Derfor tilbyder Motiveret NU forløb til ungdomsskoler, efterskoler samt udskolingen i folkeskolen. Forløbende er med til at motivere de unge i at turde være til på sin egen måde, for dernæst at have lysten til at interagere i skolen. Disse forløb er dermed med til at fremme de unges selvværd, indlæring og udviklingspotentiale. Du kan læse mere om forløbet nedenfor under ”Forløb med en læringsmotivator”.

“Det er Motiveret NU´s overbevisning at alle begynder i skolen med en naturlig nysgerrighed og motivation for at lære – det er denne motivation som genskabes hos den unge under forløbet”

Forløb med en læringsmotivator:

Selve forløbet udgør fire workshops der afholdes efter aftale med den enkelte uddannelsesinstitution. Derudover tilbydes 1:1 konsultationer mellem den unge og en læringsmotivator, for at støtte ekstra op om den enkeltes udvikling.

Læringsmotivator

Motiveret Nu’s hjerte banker særligt for de unge.

Ungdommen er for mange en udfordrende tid, hvor det hurtigt kan føles som om at der stilles rigtig mange krav til præstation, udvikling og ikke mindst ansvar. Denne del af mit virke kalder jeg for “læringsmotivator”.

En læringsmotivator er drevet af at skabe læring og udvikling hos unge mennesker. Som navnet antyder brændes der for at (gen)skabe motivationen for læring. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i diversiteten af den enkeltes kompetencer og ressourcer for deraf at konkretisere personlige mål og udvikling.

“Det er min overbevisning at alle begynder i skolen med en naturlig nysgerrighed og motivation for at lære – og det er netop denne motivation, som jeg efterstræber at genskabe hos unge – særligt i udskoling og ungdomsuddannelserne”.

1. Forløb med en læringsmotivator:

Workshop introduktion (varighed 1 time)

Fælles oplæg:

Personlig fortælling & hvorfor man skal lære

2. Afklaring af personlige kompetencer

(varighed 4 timer)

Klasseworkshop:

Oplæg: ”Hvad er personlighed og kompetencer?”

Øvelse: ”Personlighedstest”

Dialog: Om forskelligheder og kompetencer

Øvelse: ”Jobsamtalen”

Opsamling

3. Dialogskaber & anvendelse af personlige kompetencer

(varighed 4 timer)

Klasseworkshop

Oplæg: ”At turde være sig selv”

Øvelse: Fordomme og forforståelser

Øvelse: Kompliment ”juletræet”

Oplæg: ”Hvad er refleksion og hvad kan det bruge det til?”

Øvelse: Refleksionsloggen

4. Refleksion over hvordan du lærer bedst

(varighed 4 timer)

Klasseworkshop

Oplæg: Repetition kort gennemgang af personlige kompetencer

Øvelse: Refleksionsloggen  

Oplæg: Forskellige læringsmetoder

Øvelse: Refleksionsloggen

Opsamling og evaluering

Book et forløb med en læringsmotivator her!

Mission

Motiveret NU´s mission er at fremme unges udviklingspotentiale ud fra et pragmatisk læringssyn (motivation gennem handling). Vores mål fokuserer på at skabe aktivitet der fremmer den unges læringsmotivation, selvværd og indsigt, derfor arbejdes der ud fra følgende overbevisninger:

 • Kendskab til personlige kompetencer i et tidligt stadie. Vi tror på, at ved at have kendskab til egne styrker og svagheder gør at den unge har bedre forudsætninger for at udvikle sig.
 • Diversitet i læringsmetoder. Vi skaber større opmærksomhed på forskellige indlæringsmetoder for at kunne favne den individuelles behov og dermed opnå en større motivation til læring.

Flydende og tryg overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelser. De unge skal gennemføre deres skolegang præget af overvejende succesoplevelser. Derfor tilbyder Motiveret Nu værktøjer til at den unge kan gøre sig positive erfaringer i forbindelse med skoletiden.

Udtagelser fra forløb på gymnasier

Falkonergården Gymnasium: 

Udtagelser fra eleverne:

 • Det var rigtig spændende og vi blev inddraget godt i undervisningen. Freja var meget god til at formidle stoffet. 
 • Det var et fedt oplæg, der gav noget at tale om. Det var spændende at inddrage sig selv. 
 • Jeg synes det var spændende og vi blev inddraget i oplægget. Jeg lærte noget nyt. 
 • Meget lærerigt, man lærte meget om sig selv.
 • Det var spændende at lære sig selv bedre at kende og sjovt med de øvelser vi skulle gennem”

Nykøbing Falster Katedral: 

Udtagelser fra eleverne:

 • Mega fedt, motiverende og inspirerende
 • Hun var super god til at få os med og det var generelt super spændende
 • Hun gjorde undervisningen meget spændende, da hun bare kørte naturligt, hun fik også alle med, og klassen havde det sjovt.
 • Hun præsenterede sig selv og hendes historie godt. Så kunne man bedre sætte sig ind i hendes valg, og det fakta/info hun fortalte.
 •  Jeg synes det var spændende at høre om refleksion og om hvordan vi bør tænke over at vi alle er forskellige og har lyst til forskellige ting i livet.
 •  Jeg forventede virkelig noget helt andet (noget virkelig kedeligt )…. Jeg blev SÅ positivt overrasket. Det var en super fed dag …  … Det fjernede virkelig det store pres, jeg selv har på min skuldre med, at man bare hurtig skal læse videre og vide hvad man vil med det samme… Det er rart at nogen fortæller noget andet. Så generelt kun ros herfra.
 • Der blev inddraget kreative og anderledes arbejdsmetoder, hvilket jeg synes hjælp indlæringen.

Slagelse Gymnasium

Udtagelser fra eleverne:

 • Personlighedstesten var meget sjov og sammenligning af resultaterne i klassen.
 • Jeg syntes hun var meget god og interessant